Woningonderhoud en
(-Renovatie)sloop

Ontzorgen

TITAN Groep voert voor woningcorporaties en woningeigenaren een groot scala aan werkzaamheden uit. Het gaat hierbij om klussen in groot onderhoud, renovatiesloop, asbestwerkzaamheden en totaalsloop. TITAN Groep ontzorgt de klant volledig. We verzorgen buurtbijeenkomsten en treffen voorzieningen om overlast te voorkomen. We verzorgen voor de opdrachtgever de nodige vergunningen en laten bouwkundige onderzoeken verrichten. TITAN Groep ziet deze werkzaamheden als vanzelfsprekend. Logisch want TITAN Groep weet exact welke impact het werk op de omgeving heeft.

Groot onderhoud
Het slopen van een badkamer of keuken heeft vaak een grote impact op de bewoner(s). Slopen en verbouwen geeft rommel en overlast. TITAN Groep beperkt deze overlast door goed overleg en het treffen van voldoende voorzieningen. Zo plaatsen we bij inpandige slopen speciale stofschotten en maken we gebruik van grote afzuigmachines om stofverspreiding naar andere ruimten te minimaliseren. We communiceren goed met de bewoners wat de omvang van het werk is en maken goede afspraken om voor beide het werk soepel en snel te kunnen opleveren.

Renovatiesloop
Hier gaan we een stap verder dan bij groot onderhoud. De impact bij renovatiesloop is vaak ook groter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van kozijnen waardoor hele buitengevels een korte tijd openliggen. Goede afstemming met de bouwkundige aannemer is hierin een vereiste. Net als bij groot onderhoud, hebben bewoners overlast van renovatie. Deze overlast tot een minimum beperken is belangrijk. Goede communicatie en afspraken maken zijn essentieel. Wij ontzorgen onze klanten en nemen zelf het initiatief.
Nul situatie en bouwkundig onderzoek
Voordat de werkzaamheden van start gaan, is het mogelijk dat wij een nul-onderzoek uit laten voeren. Afhankelijk van het soort sloopwerk laten we een rapport opstellen van de bouwkundige staat van de woningen en/of omgeving. Hiermee voorkomen we discussie achteraf.

Nul situatie en bouwkundig onderzoek
Voordat de werkzaamheden van start gaan, is het mogelijk dat wij een nul-onderzoek uit laten voeren. Afhankelijk van het soort sloopwerk laten we een rapport opstellen van de bouwkundige staat van de woningen en/of omgeving. Hiermee voorkomen we discussie achteraf.

Wat u krijgt bij TITAN Groep:

Voorziet in een totaalpakket van A tot Z

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit gewaarborgd

Gebruik van moderne machines

Titan projecten

Door ons samenhangend dienstenpakket kan TITAN Groep deze projecten in eigen beheer op een kostenefficiënte manier uitvoeren.

Menu