Utiliteit, Zorg en Onderwijs

Ruimschootse ervaring

Inmiddels heeft TITAN Groep in heel Nederland utiliteitsgebouwen gesloopt. Veel van deze gebouwen zijn uit de zorg en onderwijs. Ook voor vastgoedbeheerders en bouwaannemers voert TITAN Groep dagelijks sloopwerken uit. In de utiliteitsbouw heeft TITAN Groep met recht ruimschoots ervaring! Toch leren we elke dag weer. Er verandert veel in de toegepaste sloopmethodieken. Daar waar voorheen gebouwen rigoureus gesloopt werden, kiezen opdrachtgevers steeds meer voor renovatie of gedeeltelijke sloop door demontage.

Transformatiesloop
Actueel is het uitvoeren van sloopwerken ten behoeve van “transformatiebouw”. Hierbij worden utiliteitsgebouwen geschikt gemaakt voor woondoeleinden. Het ombouwen van kantoren naar (studenten)woningen of hotels is daar een goed voorbeeld van. Voor deze Nieuwe vorm van bouwen is ook en andere sloopgedachte nodig. TITAN Groep heeft renovatiespecialisten speciaal voor deze nieuwe technieken. De machinale sloop krijgt hierin steeds meer een ondersteunde taak. In plaats van gebouwen slopen door te knippen en vergruizen, worden gebouwdelen gedemonteerd en afgelezen.

Aandacht voor transportbewegingen
Zorg en onderwijsinstellingen zijn drukke locaties. Er zijn veel fietsers, wandelaars en automobilisten. Bij scholen zijn dit vaak jongeren. TITAN Groep stemt transportbewegingen van en naar het werkgebied hierop af. We rijden bijvoorbeeld niet in de spitsuren en maken gebruik van verkeersregelaars om de in- en uitrit van het werkterrein veilig te houden. Vaak een hele klus als je bedenkt dat soms honderden vrachtauto´s nodig zijn om alle vrijkomende afvalstromen af te voeren.

Wat u krijgt bij TITAN Groep:

Voorziet in een totaalpakket van A tot Z

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit gewaarborgd

Gebruik van moderne machines

Titan projecten

Door ons samenhangend dienstenpakket kan TITAN Groep deze projecten in eigen beheer op een kostenefficiënte manier uitvoeren.

Menu