Totaalsloop

Veiligheid en beperken van overlast

Woningen die niet meer voor renovatie in aanmerking komen, worden machinaal gesloopt. TITAN Groep zorgt voor veiligheid en het beperken van overlast in de omgeving. Met de juiste sloopmethodieken worden vrijkomende afvalstoffen maximaal hergebruikt. We hebben speciale geluidsarme brekers, geschikt om in binnenstedelijke gebieden van het vrijkomend metselwerk en puin een gecertificeerde bouwstof te maken. De gerecyclede bouwstof kan vanaf de sloop direct worden getransporteerd naar een nieuwbouwproject in de regio. Onnodige transporten worden hiermee voorkomen.

Verkeersbelasting in woonwijken
Een belangrijk aandachtspunt is transportbewegingen in een binnenstedelijk gebied of woonwijk. Transporten beperken we tot een minimum. We rijden bij voorkeur buiten spitsuren en bepalen projectafhankelijk de logistieke planning. De hoeveelheid transporten hangen samen met de mate van scheiden van afval op locatie. Dit belang wegen we af. Is voldoende verkeersbelasting mogelijk en zijn er recyclemogelijkheden in de regio, dan kiezen we voor een zo groot mogelijk scheidingspercentage.

Wat u krijgt bij TITAN Groep:

Voorziet in een totaalpakket van A tot Z

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit gewaarborgd

Gebruik van moderne machines

Titan projecten

Door ons samenhangend dienstenpakket kan TITAN Groep deze projecten in eigen beheer op een kostenefficiënte manier uitvoeren.

Menu