Renovatiesloop

Een stap verder

Hier gaan we een stap verder dan bij groot onderhoud. De impact bij renovatiesloop is vaak ook groter. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van kozijnen waardoor hele buitengevels een korte tijd openliggen. Goede afstemming met de bouwkundige aannemer is hierin een vereiste. Net als bij groot onderhoud, hebben bewoners overlast van renovatie. Deze overlast tot een minimum beperken is belangrijk. Goede communicatie en afspraken maken zijn essentieel. Wij nemen die zorgen van onze klanten weg en nemen zelf het initiatief.

Wat u krijgt bij TITAN Groep:

Voorziet in een totaalpakket van A tot Z

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit gewaarborgd

Gebruik van moderne machines

Titan projecten

Door ons samenhangend dienstenpakket kan TITAN Groep deze projecten in eigen beheer op een kostenefficiënte manier uitvoeren.

Menu